Om Företaget

Gävle Svets- och Maskin AB (GSM) grundades 1991. GSM utförde ursprungligen tjänster åt kärnkraftsindustrin, bland annat åt Forsmarks kraftverk. Efter hand utvecklades företaget till att inrikta sig även mot andra verksamheter. Man började tillverka produktionsutrustning åt företag som Ericsson AB samt reparationsutrustning åt dåvarande Sandvik Process Systems AB (idag IPCO) för att nämna några.

Företaget har utvecklats snabbt och antalet anställda har utökats i samma takt. Vår personal är kunniga och utbildade på många nivåer och med flertal av licenser så bidrar de till en gemensamt bred kunskapsbas.

Företaget flyttade in i mer rymliga lokaler i slutet av år 2000. De nya lokalerna, inräknat verkstad, kontor, lackrum och kallförråd, omfattar tillsammans 1460 kvadratmeter och nu 2010 så har vi ökat ut våra lokaler ytterligare då vi hela tiden expanderar……….
Maskinparken förbättrats och utökats ständigt i takt med den snabba utvecklingen. Nu inkluderar den ett stort antal svetsar, kaputrustningar, slipar, svarvar, fräsmaskiner, laserskärmaskin och vattenskärmaskin,

GSM utför svetsarbeten, plåtbearbetning och maskinbearbetning så som svarvning och fräsning. Företaget är flexibelt och både utvecklar och tillverkar, enkla liksom invecklade, maskiner och produktionsutrustningar. Även tillverkning av prototyper förekommer. Produktionen består både av mindre serier och enstaka exemplar.

Och vi arbetar för att erbjuda våra kunder varor och tjänster av sådan kvalitet att de uppfyller kundens behov och förväntningar i både funktions-, kvalitets-, och miljösynpunkt.