Svarvning

CNC-svarvning lämpar sig bäst för ”rena svarvdetaljer” i små till medelstora serier, där man t ex ställer krav på jämn kvalitet, hög finish och svarvning med snäva toleranser.

Vår maskinpark består idag av:

Pinacho Taurus 260
Typ: CNC-svarv
Dimensioner: 400*1500

Femco WNCL 35
Typ: CNC-svarv
Dimensioner: 400*1250

Storebro SB305-N
Typ: Supportsvarv
Dimensioner: 400*3000

Storebro GS-210
Typ: Supportsvarv
Dimensioner: 250*1000

 

Övriga maskiner:
Planslip Jaobson SJ-12
Magnetbord 200*600
Pelarborrmaskin Strand S-25