Sveriges välfärd

Tillsammans med våra medarbetare skapar vi på Gävle Svets & Maskinteknik AB skatteintäkter på 3 157 000 kronor.

Det blir till offentlig välfärd i form av sjuksköterskor, lärare, förskoleplatser, poliser och läkarbesök.
Klicka på länken och läs mer. Svenskt Näringsliv (svensktnaringsliv.se)