Nyplogat

Nu har kommunen hunnit med att ploga vägen ner till GSM och framkomligheten är god.