Kontaktuppgift mellan den 8/1-8/2 2019

Svetsverkstan: Jesper 070-2282498
Maskinverkstan: Anders 070-5952715
Kontoret stängt: Akuta ärenden angående kontor eller administration kontakta Jesper 070-2282498