Julen & Nyår

GSM AB planerar att ha stängt under jul och nyår från och med den 24/12 2020 till och med den 10/1 2021.
Planera era inköp och leveranser för att undvika något avbrott.