IWS Utbildning

jessica
”IWS gav en djupare förståelse för nya rollen som svetsansvarig”

Jessica Wikström, numera Svetsansvarig på Gävle Svets – och Maskinteknik AB sökte till AGAs och Svenska Elektrods IWS utbildning när företaget skulle SS EN 3834-2 certifieras och Jessica skulle ta rollen som  svetsansvarig inom företaget.

IWS diplomet är ett bevis för kunskap, vilket känns tryggt och som en bra grund, säger Jessica. För mig var teorin positiv och  jag lärde mig mycket. Det är risk att man är fast  i gamla ”spår” i vardagen, men under utbildningen har jag haft chansen att testa och se hur små ändringar i parametrar kan göra stor skillnad. Utbytet med andra kursdeltagare har också varit intressant, då vi har väldigt olika bakgrund.  IWS utbildningen gav mig en djupare förståelse, nya intryck från studiebesök och tips på hur man blir mer kostnadseffektiv.
Läs hela artikeln här