Heta Arbeten

På torsdag 23/3 kommer flera vara på kurs i heta arbeten,
men verkstan öppet som vanligt.