GDPR policy

General Data pretection Regulation (GDRP) är en ny EU-förordning som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018.

GSM AB ser över och vidtar eventuella åtgärder för att säkerhetsställa dina personuppgifter. Hur vi kommer att lagra och hantera data och information som är en del enbart i syfte för vår verksamhet så att de hanteras i enlighet med kraven i GDPR.
GSM AB värnar om din integritet.

De typer av data vi samlar in:
– För anställda: Namn, kontaktuppgifter, personnummer, lönuppgifter. Kunskaper i berörda AFS(Arbetsmiljöverkets föreskrifter). Fackkompetens. Och eventuella hälsodeklarationer.
– Kunder och leverantörer: Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. Uppgifter vi samlar inkluderar förutom namn, telefonnummer, postadress, din e-postadress är ditt organisationsnummer.

Vi använder de personuppgifter vi samlat in och lagrat:
– För anställda: För att kunna betala ut lön enligt anställningsavtalet. Samt dig som anställds kompetensbevis och eventuella hälsodeklarationer med ändamålet att det är ett krav från vissa kunder för fortsatt arbete.
– För kunder och leverantörer: Skickar dig information rörande pågående arbeten där du är inblandad i så som beställningar, offerter, ritningar och andra affärrelaterade handlingar somt för att möjligöra hantering av fakturor.

Hur vi delar information:
Vi delar inte våra personuppgifter till någon som inte har del i det fortlöpande arbetet.
Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Lagring:
Vi sparar inte dina uppgifter längre än vi behöver och vad som är nödvändigt utan att bryta företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav.

Säkerhet:
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling

Dina val och rättigheter:
Du kan när som helst höra av dig med frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar gällande dig och kan begära en kopia. Du har rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter korrigerade och du har rätt att be oss radera dina uppgifter beroende på att det inte