GDPR

GSM AB ser över och vidtar eventuella åtgärder för att säkerhetsställa dina personuppgifter. Hur vi kommer att lagra och hantera data och information som är en del enbart i syfte för vår verksamhet så att de hanteras i enlighet med kraven i GDPR.
GSM AB värnar om din integritet.