Asfaltering

Torsdag den 10/9 kommer hela Kul-Stinas väg asfalteras och framkomligheten kommer vara begränsad.